Fokus

din*Mentor har fokus påFOKUS 


*Én støtteperson = overblik


*Opbygningen af en tillidsfuld relation


*En anerkendende tilgang


*Validering


*Viden


*Fleksibilitet


*Tilgængelighed


*Tid


*Sparring til pårørende


*Vejledning


*Planlægning


VIDEN & ERFARING


*Autisme


*Aspergers Syndrom


*Adhd/Add


*Skolevægring


*Fastholdelse i uddannelse


*Motivations-pædagogik


*Overblik /dagligdagen/økonomi


*Praktisk støtte i hjemmet


*Opbygning og vedligehold af sociale relationer


*Adl-færdigheder


“hele vejen rundt”


VÆRKTØJ


*KRAP

Kognitiv, Ressourcefokuserende og Anerkendende Pædagogik


*Jeg-støttende samtaler


*§ 85 støtte / hjemmevejledning og bostøtte


*NADA-akupunktur


*Neuropædagogik

- din*Mentor - dit*Liv - din*Uddannelse -