din*Mentordin*Mentor er til dig, der der har brug for personlig støtte og går på en ungdomsuddannelse eller til dig der er i overgangen til din ungdomsuddannelse.


din*Mentor er til dig der har en diagnose indenfor autismespektret, aspergers syndrom og/eller adhd, add, psykiske eller sociale problemer og har behov for støtte der matcher dine behov.


din*Mentor er en støtteordning til dig der er i risiko for ikke at kunne gennemføre din ønskede uddannelse.


din*Mentor gør det muligt for dig at få støtte til at gennemføre uddannelsen på det uddannelsessted du ønsker.


din*Mentor samarbejder med uddannelsesstedet og sikrer at der er fokus på inklusion.


din*Mentor tilbyder samtaler og der tages udgangspunkt i dine ønsker og behov. Det kan være samtaler om både det uddannelsesmæssige, strukturering af din tid, håndtering af vanskelige sociale situationer og andre forhold, som du ønsker støtte til at håndtere eller bare tale om.


din*Mentor tilbyder bostøtte til dig der er flyttet hjemmefra. Det kan være støtte til at planlægge din hverdag, bo alene og få overblik over din økonomi.Der er mulighed for støtte 24/7 - 365 -efter aftale og når du har behov.


BAGGRUND


Målet er at flere unge skal påbegynde en ungdomsuddannelse og et stigende frafald skal bremses. De unge skal genfinde tilliden til sig selv og til uddannelsen.


Mange sårbare unge og unge med en ASF-diagnose ønsker at få en uddannelse og finde et meningsfyldt arbejde. Udfordringerne, med netop denne gruppe, er ofte at det på uddannelsen kan være svært at få det nødvendige overblik, ro og overskud til at kunne studere.


SPS-ordningen, mulighed for psykolog-samtaler og en lærer-mentor rummer alle elementer der er en del af løsningen - men ikke for alle. Udfordringerne er gennemgribende og tilstede døgnet rundt.


Det kræver en indsats der støtter op om hele den unges situation og ikke mindst viden om den enkelte unges liv, baggrund og situation.


din*Mentor er parat til at være en del af løsningen.

Palle Hasling Jakobsen startede din*Mentor i 2016.

Palle er uddannet pædagog, neuropædagog, NADA-behandler og har PD modul i Neuropsykologi og Neuropædagogik.


Palle har 24 års erfaring i arbejdet med børn, unge og voksne indenfor socialpsykiatri, autisme, udviklingshæmmede og dobbeltdiagnoser fra kommunale og private arbejdsgivere i Danmark og Norge.